FeelGoodTrophy

BGC-CBCG

Belgisch Centrum voor Geleidehonden

BGC-CBCG

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) vzw is een nationale mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt en kosteloos ter beschikking stelt aan personen met een visuele beperking. We doen dit omdat personen die blind of slechtziend zijn weer op een veilige, meer ontspannen en efficiënte manier actief kunnen zijn in onze samenleving, door gebruik te maken van een geleidehond. Een geleidehond helpt hen bij hun verplaatsingen om bijvoorbeeld zelfstandig te winkelen, naar hun werk te gaan of om deel te nemen aan socioculturele activiteiten.

Visie

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden wil een professioneel opleidingscentrum voor blindengeleidehonden zijn. Geleidehonden geven invulling aan de behoefte van blinde en slechtziende personen, om hun mobiliteit te verhogen.

  • We kopen of kweken honden en leiden ze op tot blindengeleidehonden.
  • We leren personen met een visuele beperking omgaan met hun geleidehond.
  • We verlenen blijvende nazorg aan de hond en aan de gebruiker.

Om het opleidingstraject van onze blindengeleidehonden zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om het uitvalpercentage zo laag mogelijk te houden, laten we ons begeleiden door instellingen en partners om kennis op te bouwen en te delen in de organisatie.

Zo hebben we onder meer een fokprogramma opgericht om geschikte en gezonde pups met een stabiel karakter te kweken en op te leiden tot uiterst kwalitatieve blindengeleidehonden.

https://geleidehond.be/