FeelGoodTrophy

Gebruik van de FeelGoodTrophy.com website

Onze intentieinspanning

  • FeelGoodTrophy.com besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan FeelGoodTrophy.com niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
  • Als de op of via deze website verstrekte informatie tekoratkomingen vertoont, zal FeelGoodTrophy.com al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via de contact pagina.
  • FeelGoodTrophy.com spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. FeelGoodTrophy.com kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Informatieverstrekking

  • FeelGoodTrophy.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.
  • Andere instanties en organisaties publiceren hun activiteiten op onze website. FeelGoodTrophy.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
  • De website van FeelGoodTrophy.com  bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. FeelGoodTrophy.com controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. FeelGoodTrophy.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Beeldmateriaal

  • FeelGoodTrophy.com is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat door gebruikers wordt opgeladen op de website.
  • Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.
  • De gebruiker die foto’s op de website plaatst, zal FeelGoodTrophy.com vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die FeelGoodTrophy.com naar aanleiding daarvan zou ontvangen.
  • FeelGoodTrophy.com heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.